window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-8H5W9DYWD5',{'send_page_view': false, 'anonymize_ip': true});
We are currently experiencing technical problems so that some products do not appear in the online shop. Please call us or send us an email and we will be happy to collect your orders.

Glasklar UV-limning

Vid modern tillverkning av möbler eller butiksinredningar är limning av material en vanligt förekommande teknik. Men i utförandet skiljs agnarna från vetet. Optimal arbetsplatsutformning, förberedelserna, valet av rätt material och i slutändan hantverksskickligheten gör stor skillnad. Bohle erbjuder allt ni behöver för limfogar av högsta kvalitet: Förutom 30 års erfarenhet av glaslimning erbjuder vi även världens största sortiment av tekniken på området – som ger glasklara fördelar för er: t.ex. flexibla designmöjligheter, korta bearbetningstider och låga investeringar i ny utrustning. Skapa nya affärsområden och utöka ert serviceerbjudande. Här berättar vi steg för steg hur en högklassig UV-limning fungerar!

Steg 1 – rengöra och förbehandla ytan

Endast om ytan är absolut ren blir resultatet vid limningen optimalt. Grundlig förrengöring av materialet är därför av största vikt. Alla ytor som ska limmas måste vara rena, fria från fett och torra. Rengöringsmedlet som används får inte lämna några rester och inte bilda några skikt på limytorna.

På vissa material räcker det inte att rengöra limytorna på vanligt sätt för att limmet ska vidhäfta bra. Om förbehandling krävs är det avgörande att välja rätt system.

Steg 2 – fixera och positionera

Under härdningen polymeriserar limmet och bildar ett nätverk. Otillräcklig fixering av limdelarna kan leda till att detta nätverk skadas vilket i sin tur leder till sämre hållfasthet och till att limmets långtidsstabilitet inte längre säkerställs. Bohle Verifix® fixeringshjälpmedel förhindrar vibrationer, skakningar eller att limdelarna glider isär och säkerställer på så sätt bästa möjliga bearbetning.

Steg 3 – UV-lim

Valet av rätt lim beror på materialkombination, omgivningsförhållanden och de belastningar som uppkommer. Förutom lågviskösa, kappilerande lim finns även medelviskösa, slagtåliga eller elastiska lim att välja mellan. Även egenskaper som fuktbeständighet och skydd mot gulning är nuförtiden standard.

Ibland är det inte möjligt att använda UV-härdande lim. Det kan bero på att de material som ska limmas inte är ljusgenomsläppliga, eller att kemisk oförenlighet kan uppstå i kombination med UV-limmen. För sådana fall erbjuder Bohle lämpliga lösningar med diverse 2K-konstruktionslim.

Steg 4 – härdning med UV-ljus

Bohle har ett omfattande sortiment av UVA-lampor för härdning av UV-lim. Välj alltid lampa utifrån limningens storlek/yta så att ljusexponeringen av limytorna blir jämn. Det förhindrar att oönskade extrema spänningar uppstår i limningen som kan leda till att limfogen släpper. Lamporna lämpar sig särskilt bra för limning av metalldelar och för kortare limkanter. Vid längre kanter bör man använda lysrör i passande längd för att minimera spänningarna. Alla UVA-lampor från Bohle är utrustade med speciella filterskivor. För att undvika skador på hud och ögon får de endast användas med intakta filter.

Senast betraktad