window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-8H5W9DYWD5',{'send_page_view': false, 'anonymize_ip': true});
We are currently experiencing technical problems so that some products do not appear in the online shop. Please call us or send us an email and we will be happy to collect your orders.

Skära och bryta glas

Bearbetning av planglas börjar med att dela in stora skivor i mindre enheter. När man skär i glasets yta frigörs spänningar i glaset som sedan genom att kontrollerat böja skivan – antingen för hand eller med ett verktyg – leder till att skivan bryts. Endast genom att använda lämpliga verktyg säkerställer man att skivan också bryts på exakt önskat ställe. Produkter för att skära och bryta glas tillhörde de första som Josef Bohle började tillverka år 1923. Varumärken som Silberschnitt® och Diamantor® är kända över hela världen och utgör grunden för det produktområde som hör till Bohles kärnkompetens. I denna produktöversikt finns världens troligtvis största urval av produkter för att skära och bryta planglas.

Med skärvätska och passande skärhjul blir snittet perfekt

Ett korrekt snitt kräver skärvätska – både för att öppna upp snittet något (skärvätskan tränger in i snittet som görs med glasskäraren) och för att smörja hjul och axlar. Underlätta arbetet genom att använda glasskärare med en integrerad behållare för skärvätskan.

Skärhjul av hårdmetall är en förutsättning för att kunna kombinera ett bra skärresultat med en särskilt lång livslängd. Bohles långa erfarenhet av att tillverka dessa hjul ger högklassiga produkter för en rad olika användningsområden.

Skärhjul av härdat stål var några av de första produkter som Josef Bohle började tillverka år 1923. Världens mest kända glasskärare, t.ex. den legendariska 100.0, är utrustade med dessa hjul. Glasskärare med stålhjul ger särskilt ekonomiska snitt.

Skärning av tjockt glas

Att kunna skära tjockt glas blir allt viktigare, men kan vara problematiskt beroende på glaskvaliteten och kraven på slutresultatet. Lösningen är Bohles innovativa produkter för bearbetning av tjockt glas. För skärning och öppning av snittet, för raka eller böjda snitt – här finns allt som behövs!

Rundskärare, ovalskärare och formskärning

Att skära cirklar eller ovala former ställer höga krav på skärkvaliteten – särskilt när det gäller tjockt glas. Förutom våra traditionella rund- och ovalskärare för ”normal” glastjocklek erbjuder Bohle ett omfattande sortiment för alla olika typer av användningar. Även formskärning blir betydligt lättare tack vare Bohles omfattande sortiment av schabloner, som till största delen är gjorda för att användas med systemet Silberschnitt® 2000. På så sätt finns en enkel och praktisk lösning på alla komplicerade skärproblem.

Senast betraktad