window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-8H5W9DYWD5',{'send_page_view': false, 'anonymize_ip': true});
We are currently experiencing technical problems so that some products do not appear in the online shop. Please call us or send us an email and we will be happy to collect your orders.

Remake av Bohles logotyp

Bohles välkända logotyp har funnits i 40 år men får nu ett nytt utseende. Under de senaste åren har företaget gått alltmer mot att fungera som utvecklare och tillverkare av högklassiga produktlösningar inom allt som rör glas för inomhus- och utomhusbruk. 

Framför allt på området skjutdörrar och duschbeslag har företaget löpande utvecklat sina färdigheter. Denna utveckling mot nya affärsområden återspeglas nu även i företagets nya och moderna logotyp. 

1923-1950-talet

Från att företaget grundades 1923 och fram till på 1950-talet var någon logotyp inte att tänka på. Verkstadsföretaget var uppkallat efter sin grundare "Josef Bohle". Ett företagsnamn som såg ut på lite olika sätt. Hur texten gestaltades återspeglade dåtidens stil och tekniska möjligheter.

1960-talet

1964 skapade man för första gången en logotyp baserad på texten. Dess "konstruktion" härrörde från en bit tillskuret glas. Familjenamnet Bohle blev mer framträdande och betonade att det rörde sig om ett familjeföretag med tradition.

Logotypen definierade grafiska element, som den rektangulära texten och den ljusblå randen, som återkommer även i de senare logotyperna. 

1980-talet

På 80-talet följde en tidstypisk och konsekvent vidareutveckling av den tidigare logotypen.

Den ger nu ett stabilt och självsäkert intryck och utökas dessutom med ett varumärke – "Silberschnitt". Den återger en glasskiva med en skiljelinje som löper från det övre vänstra till det nedre högra hörnet. Detta element skapades av bokstaven "B" i logotypen från 1964. Färgerna moderni-serades upprepade gånger under årtiondenas lopp.

2021

Efter 40 år är det nu, år 2021, dags för något nytt! Logotypen är nu enfärgat mörkblå och bildar därigenom en enhet. Texten är mindre och precisare och ger därför ett tekniskt markant och tidlöst intryck. Den ljusblå nyansen som tidigare ingick i varumärket används även fortsättningsvis i företagsdesignen. Man känner tydligt igen den tidigare designen. Därmed lever de ursprungliga värden som den tidigare logotypen symboliserade – stabilitet och kvalitet – vidare. 

 

Eftersom konceptet hållbarhet är djupt förankrat i företagets strategi lägger vi även vid omställningen till den nya logotypen vikt vid att inget material ska kasseras i onödan bara för att det är försett med den gamla logotypen. Förpackningar och kataloger kommer därför att nytillverkas först inom ramen för efterbeställningar och därmed ersättas efter hand. I alla onlinekanaler, t.ex. webbutik, nyhetsbrev eller sociala medier sker omställningen dock enhetligt över hela världen.

Mer om Bohles historia

 

Senast betraktad