window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-8H5W9DYWD5',{'send_page_view': false, 'anonymize_ip': true});
We are currently experiencing technical problems so that some products do not appear in the online shop. Please call us or send us an email and we will be happy to collect your orders.

Historia

______________________________________________________________________
Företaget

Grundandet

1923 Den 10 december 1923 grundar Josef Bohle sitt företag, trots den hyperinflation som då råder i Tyskland. I svågerns verkstad i Ohligs skapar han sig ett utrymme för att tillverka skärhjul.
De första kunderna är knivfabrikanter som producerar fickknivar. I dessa knivar finns det blad, korkskruvar och andra verktyg, samt en glasskärartrissa.

Flytt till egen byggnad

1930 Josef Bohle bygger sin första firmabyggnad på Grenzstrasse 13 i Solingen.
1933 Sedan byggs ett bostadshus.
______________________________________________________________________
Produkter

Produktion av kompletta glasskärare

1932 Tillverkningen börjar av kompletta glasskärare med märkena JBOR (Josef Bohle Ohligs Rheinland) och JBORExtra. Nu hjälper även sonen August Bohle till i företaget efter avslutad låssmedslära.

______________________________________________________________________
Företaget

Den första anställda

1935 Den 18 november 1935 anställer företaget sin första medarbetare: 17-årliga Elisabeth Birkhofen tar hand om kontorsarbetet.

______________________________________________________________________
Produkter

Märket SILBERSCHNITT ser dagens ljus

1936 Märket SILBERSCHNITT inregistreras: ett historiskt ögonblick - nu föds ett kvalitetsverktyg som skall få världsrykte i branschen.
Denna framgångshistoria fick helt säkert stöd i det åskådliga namnet SILBERSCHNITT, som ledde tankarna till det silverglänsande spår som ett kvalitetsskär lämnar i glaset. Och även om ordet SILBERSCHNITT var svårt att uttala för många icke-tysktalande, var det inget hinder för att vinna mark på glasbearbetningens område, överallt i världen.

______________________________________________________________________
Företaget

Krigsåren

Under åren före, under och efter 2:a världskriget svävar det ett ständigt hot om inkallelse till militär- och krigstjänstgöring. Tack vare den unika nischen på en liten specialiserad marknad, klassas företaget som "krigsviktig produktion". August Bohle betraktas som oumbärlig, och blir inte inkallad.

Efterkrigstiden

Efter krigsåren inleder företaget sin andra tillväxtfas, som bär August Bohles prägel när det gäller den tekniska utvecklingen. Administration och försäljning leds av Elisabeth Birkhofen.

Den första stora investeringen

1951 Efter att köpt in angränsande tomtmark börjar man bygga tre produktionshallar. Detta är den första stora bygginvesteringen som det unga företaget gör.

______________________________________________________________________
Produkter

Diamantor® glasskärare

1952 Märket DIAMANTOR lanseras. DIAMANTOR är en glasskärare, med 1 hjul, med handtaget utformat i typisk anglosaxisk och amerikansk stil.

Silberschnitt® skärhjul i hårdmetall

1952 Tillverkningen av skärhjul i hårdmetall inleds. Tack vare den enorma produktivitetsökning som detta hjul medför, blir det en framgångsprodukt inom maskinell glasskärning.

 

______________________________________________________________________
Företaget

Byte av bolagsform

1958 Den 1 januari 1958 byter man bolagsform. Det tidigare handelsbolaget övergår till ett kommanditbolag, som leds av Josef och August Bohle är komplementärer, och med Augusts tre söner som kommanditdelägare.

______________________________________________________________________
Personer

3:e generationen: Norbert Bohle

1957 Med Norbert Bohle går den första av August Bohles tre söner in i företaget.

Grundaren avlider

1959 Den 12 april 1959 avlider Josef Bohle, 76 år gammal. Även om han den sista tiden inte var aktiv i företaget, var han alltid intresserad av och nära verksamheten, detta genom att hemmet låg i direkt anslutning till firman.

______________________________________________________________________
Produkter

VERIBOR® vakuumlyft

1953 "Glas-sugen" VERIBOR® 1 inkluderas i programmet. Redan på 1950-talet började man tillverka suglyftar som utvecklades för att underlätta transport och hantering av stora glasrutor. Denna produktserie expanderade snabbt och blev ett andra stödben i företaget.

______________________________________________________________________
Företaget

Mark söks för fortsatt expansion

1969 Efter ett stort antal tomtförvärv och byggnationer har alla expansionsmöjligheter på Grenzstrasse i Solingen Ohligs uttömts. Därför måste man söka sig någon annanstans. En ny fastighet på Schorberger Strasse i Solingen skall köpas in för att förverkliga expansionsplanerna. Strax innan köpeavtalet skall undertecknas, lämnar staden Haan in ett förmånligare anbud till företaget, ett anbud som sedan accepteras.

Flytt till Haan, ytterligare utökning

1970 Första spadtaget tas till det första byggavsnittet på det nya fabriksområdet i Haan. I slutet av året flyttar Ulrich Bohle och de 12 anställda automatsvarven för stålhjul och rosetter till den nya byggnaden.

Etablering av August Bohle-stiftelsen

1971 August Bohle-stiftelsen, som fungerar som komplementär i kommanditbolaget, grundas.

Maskinell glasskärarmontering

1972 Försök att utföra glasskärarmonteringen maskinellt slår väl ut. Det gör att man kan uppnå en stor, och nödvändig, produktivitetsökning.

______________________________________________________________________
Personer

3:e generationen: Ulrich Bohle

1968 Elva år efter brodern Norbert börjar Ulrich Bohle arbeta i företaget. August Bohles tredje son, Lothar, kommer in i företaget 1970.

August Bohle
1972 August Bohle blir svårt sjuk och kan inte längre deltaga aktivt i verksamheten.

______________________________________________________________________
Företaget

Bohle 50 år

1973 Den 10:e december firar Bohle sitt 50-åriga företagsjubileum.

Expansion i Haan

1975 Man bygger till: en 40 x 25 meter stor trevåningsbyggnad, samt 1978 en förlängning av den första byggnaden med 30 meter

Insteg i dataåldern

1979 Insteget i ADB- och datavärlden hos Bohle sker med inköpet av en IBM bordsdator, i första hand avsedd för administration av lager och material.

Byggavsnitt 4

1981 Trevåningsbyggnaden i Haan utökas 1981/82 med en fjärde byggsektion om ytterligare 45 meter.

______________________________________________________________________
Produkter

Produktionsutökning

1978 En gummiinjektionsmaskin, med vilken man nu själv kan tillverka gummiplattor för suglyftar, införskaffas.

______________________________________________________________________
Företaget

Ytterligare expansion

1983 Den främre delen av hall 1 byggs om för administration och försäljning.

1984 Per den 1 januari flyttar företagets säte från Solingen till Haan.

Strategiväxling

1990 I och med etableringen av ett försäljningsnät för direktmarknadsföring sker en strategiväxling. Det blir en krävande uppgift de närmsta åren att etablera direktkanaler för sortimentet till glasmästarföretag och -industri i åtta europeiska länder.

1991 Efter skiftet etableras filialen i Torgau, Sachsen.

______________________________________________________________________
Personer

50 år i företaget

1985 Den 18 november 1985 firar man ett jubileum av sällan skådat slag. Elisabeth Birkhofen har varit 50 år i företaget. Sju år senare, den 31 december 1992, avslutar Elisabeth Birkhofen sitt yrkesliv, som har varat i drygt 57 år.

1988 August Bohle avlider, 80 år gammal.

______________________________________________________________________
Produkter

Insteg på hobby- och tiffany-marknaden

1984 För hobby- och tiffany-glasarbetet utvecklas särskilda glasskärare, tänger och tillbehör. En glasmästare anställs för att ytterligare bygga ut denna verksamhetsgren.

1985 Lampformar behövs för egenmontering av lampor i tiffany-stil. Tack vare ett nära samarbete med en specialist i denna bransch, övertar man företaget CHT (Creativ Hobby Technik).

______________________________________________________________________
Företaget

Internationalisering och expansion

1993 Uppbyggnaden av en Frankrike-avdelning i Haan inleds. Som alternativ modell skall denna utveckla marknaden utan egen filial.

En 30 000 m² stor fastighet på Siemensstrasse, som senare skall bereda utrumme för företagets fortsatta tillväxt, förvärvas.

1994 För bearbetningen av den österrikiska marknaden grundas företaget Bohle Ges. m.b.H. i Wien.
Företaget Caprioglio i Milano förvärvas och ombildas till Bohle Italia s.l.r. Dessutom köper man 75 % av företaget Maquimetal i Madrid och Barcelona, som representerar den spanska marknaden för Bohles räkning.

2001 Företaget omvandlas till ett aktiebolag.

2002 Nu finns Bohle representerat även på den afrikanska kontinenten. Filialen i Johannesburg, Sydafrika, etableras.

Med en andel i ett företag i Tallinn går Bohle in på den estländska marknaden. Härifrån tar man även hand om marknader såsom Finland.

______________________________________________________________________
Personer

Norbert & Lothar Bohle

2001 Norbert och Lothar Bohle utträder ur den operativa verksamheten. Norbert Bohle går över till direktionen.

______________________________________________________________________
Produkter

Maskinkonstruktion i Torgau

1995 Bohle tar ett steg in i maskinkonstruktion. I en ny filial i Torgau, Sachsen, tillverkas glasbearbetningsmaskiner såsom borr- och slipmaskiner, produkter som behövs i alla glasmästerier.

1998 De senaste åren har man byggt upp ett kvalitetsstyrsystem, som i början av år 1998 leder till en DIN ISO-certifiering av företaget.

______________________________________________________________________
Företaget

Internationalisering och expansion

2004 Bohle etablerar filialer i Moskva och St Petersburg för bearbetning av den ryska marknaden.

2005 En svensk filial grundas i närheten av Stockholm.

Ett modernt höglager som sköter logistiken och distributionen till Tyskland och angränsande länder tas i drift.

2008 Bohle America, Inc. grundas i Charlotte, North Carolina, och betjänar kunderna i Nordamerika.

2011 I och med etableringen av Bohle (Guangzhou) Trading Co., Ltd. i Kina är Bohle nu representerat även i Asien.

______________________________________________________________________
Personer

Ulrich Bohle

2006 Ulrich Bohle avgår som direktionsordförande och blir styrelseordförande. Dr Heinrich Ostendarp väljs in som styrelseledamot.

Arne Klöfkorn
2008 Arne Klöfkorn, svärson till Ulrich Bohle, väljs in i styrelsen.

______________________________________________________________________
Produkter

Glass Buddy®

2008 Bohle marknadslanserar den innovativa, elektroniska glasmätaren GlassBuddy®.

Cutmaster® Platinum

2008 Ett nytt, mikrostrukturerat skärhjul introduceras under namnet Cutmaster® Platinum.

BriteGuard®

2011 BriteGuard® är den första egna ytskyddsprodukt som har utvecklats och även produceras av Bohle.

Glaslimning

2012 Med nya produkter såsom Verifix® glaslimningsbord och Pro-fixeringshjälpmedel erbjuder Bohle innovativa verktyg för exakt och rationell UV-limning.

______________________________________________________________________
Företaget

Bohle 90 år

2013 Med ett sortiment på drygt 10 000 artiklar för och kring glas är Bohle-koncernen, 90 år efter grundandet, Europas ledande tillverkare och grossist inom verktyg, maskiner, beslag och förbrukningsmaterial för glasbearbetning och -förädling. Företaget är certifierat enligt kvalitetsstyrsystemet ISO 9001:2008, bedriver export till mer än 100 länder och har drygt 320 anställda på 13 platser runtom i världen.

Av Josef Bohles enmansföretag, som tillverkade en enda produkt, har det blivit en internationell storhet på glasmarknaden. Detta år, när 90-årsjubileet firas, är Bohle ett kärnfriskt familjeföretag, som inte har förlorat sin innovationskraft på alla dessa år. Nu öppnar Bohle ett nytt besökscentrum och kombinerar produktpresentation med kundkommunikation.
______________________________________________________________________
Personer

Direktion

2013 Den mångårige direktionsordföranden Ulrich Bohle kandiderar inte längre för omval, detta efter 45 års arbete i företaget, varav de senaste sju som direktionsordförande. Även Norbert Bohle avgår från direktionen efter 12 år, och totalt 56 år i företaget. Till ny direktionsordförande väljs dr Mathias Turwitt, som tillhör direktionen sedan sju år i egenskap av vice ordförande.
______________________________________________________________________
Produkter

Partner för alla produkter när det gäller glas

2013 Bohle fortsätter investera i framtagningen av nya och vidareutvecklingen av befintliga produkter. Liftmaster B2 lanseras som ett innovativt hanteringshjälpmedel för stora skivmaterial. Även handelssortimentet fortsätter utökas. Exempelvis har beslagsprogrammet vuxit enormt de senaste åren, och erbjuder kunderna det mesta inom "badrum och sanitet, "heminredning", "möbler", "räcken" och "förtak".

Senast betraktad