window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-8H5W9DYWD5',{'send_page_view': false, 'anonymize_ip': true});
We are currently experiencing technical problems so that some products do not appear in the online shop. Please call us or send us an email and we will be happy to collect your orders.

Bohle är nära kunden - över hela världen!

Bohle är ett internationellt företag - med tyska rötter. Produkterna exporteras till mer än 100 länder över hela världen. exporten står för ca. 60% av försäljningen. För att bäst kunna motsvara krav som varierar från marknad till marknad är Bohle nära kunden: med egna företag i Europa, Nordamerika och Afrika och mer än 100 agenter över hela världen.

Senast betraktad