window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-8H5W9DYWD5',{'send_page_view': false, 'anonymize_ip': true});
We are currently experiencing technical problems so that some products do not appear in the online shop. Please call us or send us an email and we will be happy to collect your orders.

En glasklar framgångssaga: Bohle AG firar sitt 100-årsjubileum

20.09.2023 - Ett händelserikt sekel: från enmansföretag till global aktör med cirka 400 medarbetare på mer än 14 platser världen över. Familjeföretaget Bohle firar sitt 100-årsjubileum och ser med stolthet tillbaka på en händelserik historia. Med outtröttlig entreprenörsanda, goda idéer och fokus på kundnöjdhet har Bohle format glasindustrin och banat väg för framtiden.

Sedan det grundades av Josef Bohle den 10 december 1923 har det familjeägda företaget utvecklats från en lokal tillverkare av skärhjul för glasskärning till ett globalt verksamt företag och Europas ledande tillverkare och leverantör av glasrelaterade produkter. Med en portfölj av glasbeslag och räckessystem, produkter för industriell glasskärning, vakuumtekniska produkter och verkstadstillbehör samt många banbrytande innovationer är Bohle AG en av de avgörande pionjärerna inom glasindustrin. Företaget har uppfunnit många av de saker som utgör glasindustrin idag eller tagit dem till en ny nivå. Glasspecialisten stödjer hantverkare, industri, grossister och fackhandel och exporterar till över 100 länder.

Start 1923
100-årsjubileet markerar inte bara en enastående milstolpe i företagets historia, utan är också en hyllning till den modiga utvecklingsanda som har präglat Bohle AG från allra första början: Trots den hyperinflation som rådde i Tyskland vid den tiden grundade Josef Bohle 10 december 1923 startade han sin verksamhet i en liten verkstad som tillhörde hans svåger i Ohligs - idag ett distrikt som tillhör Solingen i Nordrhein-Westfalen (Tyskland). Han tillverkar glasskärhjul och levererar bland annat till knivtillverkare i Solingen som använder Bohles produkter i sina fickknivar.

Världen uppmärksammar Bohle
Glasskärarna som kvalitetsverktyg sätter nya standarder inom glasskärning under Bohles varumärke Silberschnitt®. De blir snabbt synonyma med glasskärning av högsta kvalitet, först i Europa och sedan över hela världen. Detta beror på att verktyget möjliggör exakt och ren skärning. 1936 registrerades varumärket Veribor®, som från 1950-talet och framåt gav namn åt det välkända sortimentet av suglyftare. De ofta banbrytande utvecklingarna revolutionerar hanteringen av glas och gastäta material och banar väg för en säker och effektiv hantering av materialet glas. Dessa produkter, som ofta också är patenterade, och innovationsglädjen har lagt grunden för en enastående tillväxt och för Bohles nuvarande framgångskapital.
En framgångsfaktor: Bohle utvecklar och tillverkar merparten av sina produkter vid huvudkontoret i Haan. Under de senaste decennierna har Bohle dessutom utökat verksamheten med en egen utvecklingsavdelning inom kemi samt utveckling och produktion av glasbeslag, varav några har vunnit utmärkelser. Genom strikta kvalitetskontroller och ett certifierat kvalitetsledningssystem säkerställer Bohle att de högsta standarderna uppfylls, helt enkelt "Made in Germany". Produkter och processer granskas regelbundet av TÜV Rheinland i enlighet med standardkraven och har varit certifierade enligt ISO 9001 sedan 1998.

Internationell expansion
Företaget förblir i familjens händer och utvidgas ständigt, först av sonen August Bohle och sedan av barnbarnen till grundaren, Norbert, Ulrich och Lothar Bohle. Deras entreprenörsanda och "kvalitet som en ledande princip" är fortfarande fast förankrade i företaget idag som kärnvärden. Under 1990-talet expanderade Bohle till Österrike, Spanien, Italien och Estland. Åren efter millennieskiftet följer dotterbolag i Sydafrika, Ryssland, Sverige, Nordamerika och Kina. År 2001 ombildas företaget till aktiebolag och firmabeteckningen blir Bohle AG. 2013 drar sig Norbert och Ulrich Bohle tillbaka från Bohle AG:s styrelse. Familjen fortsätter dock att engagera sig i och för företaget i 4:e och 5:e generationen.

Service i enlighet med framsteg
Den outtröttliga utvecklingsandan att alltid göra bra saker bättre är än idag den grundläggande komponenten i företagets DNA. All nyutveckling är därför aldrig ett självändamål, utan alltid nära kopplad till kundernas behov. Den avgörande faktorn här är företagets egna medarbetare. Välutbildade, engagerade, med rätt attityd. Ett team som tillsammans tar sig an varje dag, försöker bli bättre och ser misstag som en möjlighet att växa. Den speciella Bohle-andan som kändes från allra första början och som gör skillnad än idag.
Bohle har berikat glasindustrin med en mängd banbrytande produkter. Idag fokuserar Bohle på fyra kärnområden:
1. Glasinredning för interiör, badrum och dusch samt glasräcken.
2. Manuell och industriell glasskärning.
3. Vakuumteknik för säker hantering av glas.
4. Systemleverantör för verkstadsutrustning med glaslimning, glasmätare och glasrengöring.

Ansvar och framtidsutsikter
100-årsjubileet är inte bara ett tillfälle att fira det förflutna, utan också att blicka framåt. Idag är Bohle ett sunt familjeföretag som inte har förlorat sin innovativa styrka under åren och som är medvetet om sitt stora ansvar gentemot företaget, dess anställda, kunder, leverantörer och samhället. Bohle stödjer sociala projekt och arbetar för lika möjligheter och partnerskap. Hållbarhet spelar också en allt viktigare roll och kommer att leda till omfattande moderniseringsåtgärder i byggnaderna på huvudkontoret i Haan från och med hösten 2023. I framtiden kommer en stor del av elbehovet på anläggningen att täckas CO2-neutralt av företagets egen solcellsanläggning.

"Sedan början av vår historia har vi tagit vårt ansvar på största allvar. Därför kommer vi även i framtiden att lägga ner själ och hjärta i vårt arbete och fortsätta att stärka regionen genom Bohles innovativa anda", säger Arne Klöfkorn, VD för det familjeägda företaget och make till Ulrich Bohles yngsta dotter. "Mottot för vårt 100-årsjubileum är inte för intet 'We are just getting started'. Med ett tydligt engagemang för kvalitet och strävan efter allt bättre lösningar för våra kunder kommer Bohle att fortsätta att forma och driva den glasbearbetande industrin."

Dr. Thorsten Böllinghaus, en av de två styrelseledamöterna tillsammans med Arne Klöfkorn, tillägger: "Bohle är mycket väl positionerat och ser med tillförsikt på framtiden. Vi är övertygade om att vi har lagt grunden för de kommande framgångsrika 100 åren. Viljan och förmågan att forma en kontinuerlig förändring och att förmedla glädjen med glas - ett av de äldsta och mest mångsidiga materialen av alla - till kommande generationer är det som utmärker framgångsrika företag i vår bransch."

Vänligen ange teckenföljden i textfältet nedan

De fält som markerats med * är obligatoriska fält.