Integritetspolicy

§ 1 Information om insamling av personuppgifter

(1) Nedan informerar vi om insamling av personuppgifter vid användning av vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som finns tillgängliga om dig personligen, till exempel namn, adress, e-postadresser, användarbeteenden.
(2) Ansvarig enligt artikel 4 para 7 i EU:s Allmänna dataskyddsbestämmelser (GDPR)

Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 3
SE-14175 Kungens Kurva

T +46 8 4495750
F +46 8 4495759
info@bohle.se
www.bohle.se

(3) När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär sparas de uppgifter du anger (din e-postadress, ditt namn och telefonnummer, om det är tillämpligt) för att svara på dina frågor. Vi tar bort data som uppstår i detta sammanhang efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsa behandlingen om det finns lagstadgade krav på lagring.
(4) Om vi ​​litar på beställda tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller vill använda dina uppgifter för reklamändamål, informerar vi dig nedan om de respektive transaktionerna. Där namnger vi också de angivna kriterierna för lagringstiden.

§ 2 Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter med avseende på personuppgifterna om dig:
 - Rätten till information,
 - Rätten till rättelse eller radering,
- Rätten att begränsa behandlingen,
- Rätten att invända mot bearbetning,
- Rätten till dataöverföring.

(2) Du har också rätt att klaga hos en datatillsynsmyndighet om behandlingen av dina personuppgifter.

§ 3 Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

(1) Vid enbart informativ användning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt lämnar information, samlar vi endast in personuppgifter som din webbläsare sänder till vår server. Om du vill se vår webbplats samlar vi in ​​följande information som är tekniskt nödvändig för att vi ska kunna visa vår webbplats och säkerställa stabilitet och säkerhet (Rättslig grund är artikel 6 para 1, moment 1, punkt f GDPR.

- IP-adress
 - Datum och tid för begäran
 - Tidsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
- Innehåll för begäran (konkret sida)
 - Åtkomststatus / HTTP-statuskod
 - Mängd överförda data
 - Webbplats som skickar begäran
 - Browser
 - Operativsystem och dess gränssnitt
- Språk och version hos webbläsarens programvara.

(2) Förutom de ovan nämnda uppgifterna lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk tilldelad till webbläsaren du använder och genom vilken platsen som ställer in cookien (här genom oss) får viss information. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De syftar till att göra Internet-erbjudandet mer användarvänligt och effektivt övergripande.
(3) Användning av cookies:
a) Denna webbplats använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktionssätt förklaras nedan:
- Övergående cookies (se b)
- Permanenta cookies (se c).
b) Övergående cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar särskilt session cookies. Dessa lagrar ett så kallat session-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. Detta gör det möjligt att känna igen din dator när du återvänder till vår webbplats. Sessions cookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.
c) Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på cookien. Du kan när som helst ta bort cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. d) Du kan konfigurera din webbläsarinställning enligt dina önskemål. B. Avvisa godkännandet av cookies från tredje part eller alla cookies. Vänlig var medveten om att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

§ 4 Ytterligare funktioner och erbjudanden på vår webbplats

(1) Förutom den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För att göra detta behöver du i allmänhet tillhandahålla andra personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla tjänsten och för vilken ovannämnda principer för databehandling gäller.
(2) Till en del använder vi oss av externa tjänsteleverantörer för att behandla dina data. Dessa har noggrant valts och beställts av oss, är bundna av våra instruktioner och inspekteras regelbundet.
(3) Vidare kan vi lämna ut dina personuppgifter till tredje part, om deltagande i kampanjer, tävlingar, kontrakt eller liknande tjänster erbjuds av oss tillsammans med partners. För mer information hänvisas till när du lämnar dina personuppgifter eller nedan i beskrivningen av erbjudandet.
(4) Såvida våra tjänsteleverantörer eller partners är baserade i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) informerar vi dig om konsekvenserna av denna omständighet i beskrivningen av erbjudandet.

§ 5 Invändning mot eller återkallande av samtycke gällande behandling av dina uppgifter

(1) Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du återkalla detta när som helst. Sådant återkallande påverkar tillåtligheten att behandla dina personuppgifter efter att du har meddelat oss det.
(2) I den utsträckning vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på balanseringen av intressen, kan du göra invändningar mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen i synnerhet inte är nödvändig för att uppfylla ett kontrakt med dig, vilket i varje fall presenteras av oss i följande beskrivning av funktionerna. I händelse av en sådan invändning ber vi dig förklara orsakerna till att vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort. Efter din motiverade invändning kommer vi att undersöka situationen och kommer antingen avbryta eller anpassa databehandlingen eller påpeka för dig våra övertygande legitima skäl med vilka vi fortsätter behandlingen.
(3) Du kan naturligtvis när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam och dataanalys. Gällande din invändning mot reklam kan du informera oss under följande kontaktuppgifter:

Bohle AG
Dieselstraße 10
D-42781 Haan
T +49 2129 5568-0
F +49 2129 5568-281
datasecurity@bohle.de

§ 6 Användning av vår webbshop

(1) Om du önskar beställa i vår webbshop är det nödvändigt för att sluta kontraktet att du lämnar dina personuppgifter som vi behöver för att behandla din beställning. För att fullgöra avtalen är vissa fält markerade som obligatoriska, men övrig information är frivillig. De uppgifter som du lämnar använder vi för att bearbeta och slutföra din beställning. För detta kan vi vidarebefordra dina betalningsuppgifter till vår husbank. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 para 1, moment 1, punkt f GDPR. Du kan frivilligt skapa ett kundkonto, genom vilket vi kan spara dina data för senare inköp. När du skapar ett konto under "Mitt konto" anger du uppgifter som kommer att sparas för att kunna återanvändas.
Vi kan också behandla uppgifterna som du tillhandahåller för att informera dig om andra intressanta produkter ur vår portfölj eller för att skicka dig e-post med teknisk information.
(2) På grund av handels- och skatteregler är vi skyldiga att lagra din adress, betalnings- och beställningsdata under en tioårsperiod. Men efter två år begränsar vi bearbetningen, dvs dina data används bara för att följa lagliga skyldigheter.
(3) För att förhindra obehörig åtkomst från tredje part till dina personuppgifter, i synnerhet ekonomiska uppgifter, krypteras orderprocessen med hjälp av TLS-tekniken.

§ 7 Nyhetsbrev

(1) Med ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, med vilket vi informerar dig om våra aktuella intressanta erbjudanden.
(2) För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev använder vi den så kallade double-opt-in-metoden. Det innebär att efter att du har registrerat dig, skickar vi dig ett e-postmeddelande till den angivna e-postadress, där vi ber dig bekräfta att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering inom 24 timmar kommer dina uppgifter att blockeras och automatiskt raderas efter en månad. Dessutom lagrar vi dina använda IP-adresser och tidpunkter för registrering och bekräftelse. Syftet med förfarandet är att bevisa din registrering och vid behov informera dig om eventuellt missbruk av dina personuppgifter.
(3) Obligatorisk uppgift för att skicka nyhetsbrevet är enbart din e-postadress. Specifikation av ytterligare, separat markerade uppgifter är frivillig och kommer att användas för att adressera dig personligen. Efter din bekräftelse sparar vi din e-postadress för att skicka dig nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 para 1, moment 1, punkt f GDPR.
(4) Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att få nyhetsbrevet och avanmäla dig från nyhetsbrevet. Du kan när som helst återkalla detta genom att klicka på länken som finns i varje e-postmeddelandet med nyhetsbrevet till unsubscribe@bohle.de . Du kan när som helst invända mot denna spårning genom att klicka på den separata länken som finns i varje e-postmeddelande eller informera oss via en annan kontaktväg. Informationen kommer att lagras så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Efter en avanmälan lagrar vi uppgifterna rent statistiskt och anonymt.

§ 8 Google Analytics

(1) Denna webbplats använder Google Analytics som är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. Informationen om din användning av webbplatsen och som genereras av sådana cookies överförs vanligtvis till en server hos Google i USA och lagras där. I händelse av aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress att i förväg förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller inom andra avtalsbundna stater i överenskommelsen inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av webbplatsen kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla webbplatsen och internetrelaterade tjänster till webbplatsens operatör.
Detta genomförs som en del av Google Analytics och som din webbläsare skickar IP-adressen kan den inte slås samman med annan data från Google.
Du kan neka användning av cookies genom att välja dessa inställningar i din webbläsare; vi vill dock påpeka att du då eventuellt inte kan använda sidan i sin fulla utsträckning och i vissa fall inte använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) inte skickas till eller får hanteras av Google genom att ladda ner och installera följande webbläsartillägg från denna länk:: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Alternativt kan du använda följande länk för att avaktivera Google Analytics. Denna metod ställer in en opt-out-cookie som förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats.
(4) Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp()". Som ett resultat av detta bearbetas IP-adresser förkortade och en koppling till en viss person kan uteslutas. I den utsträckning som de uppgifter som samlas in om dig har en personlig koppling kommer dessa uppgifter omedelbart att uteslutas och därmed raderas.
(5) Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA har Google underkastat sig reglerna i integritetsskyddet för EU-US: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är artikel 6, para 1, moment 1, punkt f GDPR.
(6) Tredjepartsinformation: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Översikt beträffande dataskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, liksom Integritetspolicyn: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 9 Sociala medier

(1) Vi använder för närvarande följande sociala medieplattformar: Facebook och Youtube. Vi använder en tvåklicklösning. Det innebär att när du besöker vår webbplats kommer inga personuppgifter att skickas till leverantören. Leverantören av plattformen kan kännas igen på logotypen. Vi ger dig möjlighet att komma direkt till vår sida med leverantören via knappen. Endast om du klickar på fältet och kallar det, kommer leverantörerna att få den information som du har fått tillgång till på motsvarande webbplats för vår onlinetjänst. Dessutom kommer de uppgifter som nämns i § 3 i detta meddelande att överföras. I fråga om Facebook och Youtube, enligt respektive leverantör i Tyskland, anonymiseras IP-adressen direkt efter insamling. Genom att ropa upp Facebook eller Youtube-webbplatsen överförs personuppgifter från dig till leverantören och lagras där (med amerikanska leverantörer i USA). Eftersom leverantören utför datainsamlingen, särskilt via cookies, rekommenderar vi att du tar bort alla cookies innan du klickar på den gråtonade rutan utifrån säkerhetsinställningarna i din webbläsare.
(2) Vi har ingen inverkan på de insamlade data- och databearbetningsåtgärderna, inte heller här känner vi till den fulla omfattningen av datainsamlingen, syftet med behandlingen, lagringsperioderna. Vi har inte heller någon information om borttagning av data som samlats in av plug-in-leverantören.
(3) Leverantörerna sparar data som samlas in om dig som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och / eller skräddarsydda webbdesign. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att visa behovsbaserad annonsering och att informera andra användare av sociala nätverk om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta respektive leverantör för utövandet av detta. Genom erbjudanden från leverantörerna erbjuder vi dig möjlighet att interagera med sociala nätverk och andra användare, så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för användningen är artikel 6 para. 1, moment 1, punkt f GDPR.
(4) Dataöverföringen sker oavsett om du har ett konto hos leverantörerna och är inloggade där. Om du är inloggad hos leverantören kommer dina uppgifter som samlats in från oss att tilldelas direkt till ditt befintliga konto hos leverantören. Om du trycker på knappen och ex.vis länkar sidan, kommer leverantören också att lagra denna information i ditt användarkonto och dela det offentligt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet efter att ha använt ett socialt nätverk, men framförallt innan du anropar det via knappen, eftersom detta förhindrar att du tilldelas din profil hos leverantörerna.
(5) Ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling hos leverantörerna finns i följande integritetspolicyn från dessa leverantörer. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet.    
(6) Adresser till respektive leverantör och URL med deras integritetsmeddelanden: a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornien 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; Ytterligare information om datainsamlingen: http://www.facebook.com/help/186325668085084. http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applikationer också http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har underkastat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
(b) Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. För mer information om syftet och omfattningen av insamlingen och bearbetning av data  via YouTube, vänligen läs integritetspolicyn. Där får du också mer information om dina rättigheter och inställningar för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar också din personliga information i USA och har lämnat in till EU-USA:s integritetsskydd, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 10 Datasäkerhet

Vi använder den populära SSL (Secure Socket Layer) -metoden vid besöket på  webbplatsen, i kombination med den högsta krypteringsnivå som stöds av din webbläsare. I allmänhet är detta en 256-bitars kryptering. Om din webbläsare inte stöder 256-bitars kryptering använder vi istället 128-bitars v3-teknik. Huruvida en enskild sida på vår webbplats krypteras visas av den nyckel- eller låsikonen i din webbläsares nedre statusfält. Vi vidtar också lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina data mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, delvis eller total förlust, förstörelse eller mot obehörig tillgång från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i linje med den tekniska utvecklingen.

§ 11 Aktualitet och ändring av denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy är för närvarande gällande och gäller från och med maj 2018. Till följd av vidareutveckling av vår webbplats och erbjudanden där eller på grund av ändrade lag- eller regelverkskrav kan det vara nödvändigt att ändra denna integritetspolicy. Den nuvarande integritetspolicyn kan när som helst ses och skrivas av dig på webbplatsen på https://www.bohle.com/sv-se/disclaimer/integritetspolicy/.

 

 


Informationsskyldighet enligt artikel 13 i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Nedan vill vi informera om hur vi samlar in personuppgifter om våra affärspartners. Personuppgifter är alla uppgifter som kan hänföras till dig som person, t.ex. namn, adress, e-postadresser, telefonnummer.

Rättsliga grunder och syften

Vid affärsprocesser krävs att personuppgifter samlas in och behandlas för att kunna förbereda och genomföra avtalet, för avräkning samt för användning av tjänster. Dina uppgifter behandlas därmed i syfte att uppfylla avtalet resp. genomföra de åtgärder som krävs inför avtalet enligt art. 6 avsn. 1 led b GDPR samt för att uppfylla lagstadgade förpliktelser enligt art. 6 avsn. 1 led c GDPR. Utöver detta används dina uppgifter grundat på vårt berättigade intresse av att genomföra marknadsundersökning, i syfte att förbättra våra erbjudanden och servicetjänster. Denna behandling av dina uppgifter sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 led f GDPR. Vidare behandlas uppgifterna – om så önskas – för att skicka information till dig. Behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring sker då efter ditt samtycke enligt art. 6 avsn. 1 led a GDPR. Även en kreditprövning i enlighet med § 31 BDSG (nya tyska federala dataskyddslagen) kan göras. För denna prövning används tjänster från kreditupplysningsföretag eller andra tredje parter och dina uppgifter överförs till eller begärs av dessa parter för detta ändamål. Insamling, behandling och användning av uppgifter för detta ändamål sker grundat på ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 led f GDPR. Detta berättigade intresse består i insamling av uppgifterna för att hantera betalningar, bedöma godkända betalningssätt och undvika betalningsförsummelser.

Ansvarig

Ansvarig enligt art. 4 avsn. 7 Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är

Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 3
SE-14175 Kungens Kurva

T +46 8 4495750
F +46 8 4495759
info@bohle.se
www.bohle.se

Hur länge uppgifterna behandlas

Personuppgifter raderas när avtalsförhållandet har avslutats, samtliga ömsesidiga anspråk är uppfyllda och inga övriga lagstadgade arkiveringsskyldigheter eller lagstadgat motiverade orsaker till lagringen föreligger. Därvid rör det sig bland annat om arkiveringsskyldigheter enligt tyska handelslagen (HGB). Det innebär att uppgifterna raderas senast efter att de lagstadgade arkiveringsskyldigheterna har upphört att gälla, i normalfallet 10 år efter avslutat avtalsförhållande.

Uppgifter och uppgiftskategorier

Följande uppgifter behandlas:
•Uppgifter om person (namn, förnamn, titel, tilltal, kön, födelsedatum)
•Adress
•Kontaktuppgifter (telefon, e-postadress)
•Uppgifter rörande betalningstransaktioner (bankförbindelse)
•I förekommande fall behörighetsintyg
•Korrespondensuppgifter (skriftlig korrespondens)

Kategorier av mottagare

De befattningar inom företaget som behöver tillgång till personuppgifterna för att uppfylla ovan nämnda syften får åtkomst till personuppgifterna. Detta gäller även för externa tjänsteleverantörer och assistenter, t.ex. tjänsteleverantörer för hantering av tryck- och IT-tjänster, analyser av marknadsdata samt kredituppbörd. Med dessa tjänsteleverantörer har vi tecknat tillhörande avtal om personuppgiftsbiträden enligt art. 28 GDPR. Vidare erhåller kreditupplysningsföretag personuppgifter. Om rättsliga förutsättningar föreligger kan mottagarna av personuppgifterna även vara utredningsmyndigheter.

Dina rättigheter som berörd

Rätt till tillgång: Du har rätt att när som helst på begäran få information av oss rörande vilka personuppgifter om dig som vi behandlar, i den omfattning som anges i art. 15 GDPR. Denna begäran kan skickas via post eller via e-post till ovan angivna adresser. Rätt till rättelse av felaktiga uppgifter: Du har rätt att kräva att vi omgående rättar dina personuppgifter om de är felaktiga. Var god vänd dig till ovan angivna kontaktadresser.
Rätt till radering: Du har rätt att, under de förutsättningar som anges i art. 17 GDPR, kräva att vi raderar dina personuppgifter. Dessa förutsättningar avser i synnerhet rätt till radering om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, samt om de har behandlats på olagligt sätt, om den registrerade invänder mot behandlingen, eller om uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstatens nationella rätt vilken vi vid tidpunkten för lagringen av uppgifterna omfattas av. För att hävda rätten till radering, var god vänd dig till ovan angivna kontaktadresser.
Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen enligt artikel 18 GDPR. Denna rätt föreligger i synnerhet om användaren bestrider personuppgifternas riktighet, under en tid som krävs för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, samt om användaren vid befintlig rätt till radering kräver att uppgifterna inte raderas utan istället behandlas begränsat; vidare om vi inte längre behöver uppgifterna för ändamålen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, samt om en eventuell invändning mellan oss och användaren ännu inte är klargjord. För att hävda rätten till begränsning av behandlingen, var god vänd dig till ovan angivna kontaktadresser.
Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut de personuppgifter som avser dig i ett strukturerat, allmänt använd och maskinläsbart format enligt artikel 20 GDPR. För att hävda rätten till dataportabilitet, var god vänd dig till ovan angivna kontaktadresser.

Klagomål

Du har vidare rätt att vända dig till ansvarigt tillsynsorgan vid klagomål.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att av skäl som föreligger i den specifika situationen när som helst enligt art. 21 GDPR invända mot den behandling av dina personuppgifter som bland annat sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 led e eller f GDPR. Denna rätt omfattar även rätten att göra invändningar mot att uppgifterna används för marknadsföring eller marknadsundersökningar. Vi behandlar då inte längre dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisad tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Ändringar av denna dataskyddsinformation

Ny teknik och ändrade rättsliga krav kan leda till att denna dataskyddsinformation måste ändras. Aktuellt gällande version av denna information finns på https://www.bohle.com/sv-se/disclaimer/integritetspolicy/.

Senast betraktad
Begär återuppringning
Arrangera återuppringning
Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt! Fyll i fälten markerade med *

Tillgänglighet från mån till tors från 07:30 - 16:30 & fredagar från 07:30 - 15:30
Återuppringning begärdes.
Formuläret kunde inte behandlas.
Begär återuppringning