window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-8H5W9DYWD5',{'send_page_view': false, 'anonymize_ip': true});
We are currently experiencing technical problems so that some products do not appear in the online shop. Please call us or send us an email and we will be happy to collect your orders.

Bohle fortsätter samarbetet med SOS Barnbyar för fjärde året. Ännu en julgåva till barn och ungdomar i Sydafrika

2022 kommer Bohle Group återigen att stödja SOS Barnby Ennerdale, en förort till Johannesburg i Sydafri-ka. Detta är fjärde året i rad som företaget fortsätter att donera. Ökningen av antalet barn och ungdomar i behov av hjälp i byn, som bland annat beror på Coronapandemins efterverkningar på de lokala familjerna, visar hur viktigt engagemanget är.

Det finns mycket att göra igen inför 2023. Med sin julgåva stöder Bohle därför de ansvariga för genomför-andet av de planerade projekten.

Berättelsen om James från Ennerdale

Berättelsen om James från Ennerdale visar hur framgångsrikt arbetet på plats är. Det är ett av många ly-ckade exempel från barnbyn. James kom till SOS Barnbyn när han var nio år gammal, växte upp där, stude-rade i skolan med full iver och utvecklades till en självsäker person. Senare ledde han SOS Barnbyarnas ungdomsforum som ordförande och fortsatte att utbilda sig inom rese- och turism på universitetet, där han nu firar sin examen. "Jag skulle inte ha uppnått mina drömmar om det inte vore för SOS Barnbyar och mina donatorer", är James övertygelse. "Av hela mitt hjärta är jag verkligen tacksam."

Årliga donationer ger planeringssäkerhet

Hållbart stöd är mycket viktigt för de ansvariga på Bohle. Sedan 2019 har företaget därför stöttat SOS Barnbyns arbete i Ennerdale med en årlig donation. Det sydafrikanska dotterbolaget har personlig kontakt med de ansvariga på plats. Arne Klöfkorn, VD för Bohle AG, besökte också byn personligen och är över-tygad om framgången och imponerad av de anställdas engagemang: "Den unge James väg är ett föredöme för det framgångsrika arbetet i Ennerdale. Alla här bidrar på ett betydande sätt till barnens och ungdomar-nas välbefinnande och positiva utveckling. Vi vill fortsätta att främja detta i form av ett fast partnerskap och med vår donation ge ännu fler barn möjlighet att ta sin framtid i egna händer."

Kontinuiteten i stödet ger också de lokala arrangörerna en viss planeringssäkerhet. Detta är viktigt för att ett långsiktigt engagemang ska kunna bära frukt.

SOS Barnbyn i Ennerdale: en tillflyktsort och en kontaktpunkt på samma gång

SOS Barnbyn i Ennerdale har funnits sedan 1984. I början av 2022 fanns det cirka 90 barn som togs om hand där. barn som tas om hand samtidigt. Byn ligger i en förort till Johannesburg i Sydafrika och arbetar för en mer lovande framtid för de många barn och ungdomar som föds i Johannesburgs fattiga townships. Barnen växer upp i byarna delvis under osäkra förhållanden. Brottsligheten och arbetslösheten i Ennerdale är hög - inte minst på grund av bristande tillgång till utbildning och en svår livssituation. Redan från födseln har des-sa barn en lägre förväntad livslängd. Den bristande kognitiva utvecklingen på grund av låg utbildning leder till ytterligare aggressioner, social utestängning, våld, drogmissbruk och splittring av familjen.

En stabil miljö, regelbundna måltider, skolgång och familjeskydd är några av hörnstenarna i arbetet i SOS Barnby på plats i Ennerdale. Hjälparna följer med barnen och ungdomarna från barndomen tills de börjar arbeta och går på universitetet. Denna hjälp är långsiktig och hållbar. Den hjälper barnen att bygga upp sina egna liv och hitta en väg ut ur den onda spiral som livet i townships utgör. För en framtid med mer perspek-tiv.

Vänligen ange teckenföljden i textfältet nedan

De fält som markerats med * är obligatoriska fält.