window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-8H5W9DYWD5',{'send_page_view': false, 'anonymize_ip': true});
We are currently experiencing technical problems so that some products do not appear in the online shop. Please call us or send us an email and we will be happy to collect your orders.

Bohle stöttar återigen SOS Barnbyar i Sydafrika

Även under 2020 har Bohle AG fortsatt sitt samarbete med SOS Barnbyar för att barn och unga i Ennerdale ska kunna se på framtiden med tillförsikt.  

Coronapandemin har skakat om hela världen och drabbar länder och människor som redan innan led av fattigdom och brist på framtidsutsikter extra hårt. I Sydafrikas största stad, Johannesburg, finns några av landets största kåkstäder, och det är svårt för barn och unga att ta sig därifrån och lämna sin besvärliga situation. De behöver hjälp för att växa upp till självsäkra individer. SOS Barnby i Ennerdale tar sig an denna uppgift och hjälper sina skyddslingar bland annat med grundläggande måltider, läxhjälp och där så krävs familjärt skydd.

Precis som 2019 stöttar Bohle AG organisationen med ett bidrag även detta år. Och i år är det viktigare än någonsin. För på grund av coronapandemin förlorar SOS Barnbyar inte bara viktiga bidragsgivare. Samtidigt stiger de oplanerade kostnaderna för läkemedel, desinfektionsmedel, munskydd, termometrar och teknisk utrustning för att kunna jobba hemifrån eller hålla undervisning online. I början av 2020 bestämdes ramvillkoren för ett framtida samarbete med Bohle AG vid ett personligt besök. Målet är att ge ungdomarna en första inblick i yrkeslivet via praktikplatser och utbildningar, och därmed öka deras chanser på den lokala arbetsmarknaden. Hittills har det visat sig vara svårt att genomföra detta i praktiken, men Bohle kommer att fortsätta sitt arbete så fort pandemin har lagt sig.

I början av december nåddes vi av några värmande ord från Patrick Kulati, som jobbar som National Director för SOS-barnbyn och som tillsammans med sitt team tackade oss för samarbetet. Och även vi säger "Enkosi" (svenska: tack) för att ni har klarat er igenom denna besvärliga situation, och ser med stora förhoppningar fram emot det nya året 2021.

Vänligen ange teckenföljden i textfältet nedan

De fält som markerats med * är obligatoriska fält.