window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-8H5W9DYWD5',{'send_page_view': false, 'anonymize_ip': true});
We are currently experiencing technical problems so that some products do not appear in the online shop. Please call us or send us an email and we will be happy to collect your orders.

Allt är nytt i juli : nytt prissystem hos Bohle

Kära kund,

Vårt Bohle-team har utnyttjat senaste tidens „lockdown“ för att genomföra en önskan som många kunder har uttryckt i många år och för att se över vårt tidigare prissystem. Istället för de tidigare stafflade priserna vid köp av stora kvantiteter kommer vi från och med den 5 juli 2021 att införa ett system med bruttoprislista med individuella kundrabatter. Detta innebär att du som kund får förmånliga priser som är permanenta, även när du köper enstaka artiklar.

Dina fördelar:

  • Din individuella kundrabatt är tydlig och begriplig för dig.
  • Du kan bättre beräkna dina egna erbjudanden till slutkunderna.
  • Du drar alltid nytta av dina individuella villkor, oberoende av beställningsmängd.
  • Din lojalitet mot Bohle belönas

Under övergången var det ett viktigt mål för oss att hålla priserna så stabila som möjligt. Vi arbetar för närvarande intensivt med de sista detaljerna inför övergången. Vi informerar dig om dina individuella villkor senast i mitten av april. Naturligtvis kommer du också att se de nya priserna i inloggningsområdet i nätbutiken från och med den 5 juli 2021.

Om du har några frågor under tiden kan våra säljare hjälpa dig när som helst.

Med vänliga hälsningar

Vänligen ange teckenföljden i textfältet nedan

De fält som markerats med * är obligatoriska fält.