window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-8H5W9DYWD5',{'send_page_view': false, 'anonymize_ip': true});
We are currently experiencing technical problems so that some products do not appear in the online shop. Please call us or send us an email and we will be happy to collect your orders.

XtraClean - den nya rengöringspastan

Klotter på husväggen? Avlagringar på maskiner? Hårdnackad smuts är svårt att få bort. En effektiv och samtidig skonsam rengöring handlar om rätt medel och rätt ingredienser. Rengöringspastan XtraClean från Bohle innehåller en unik ny rengöringsformula: den är baserad på mikrofina partiklar, eteriska oljor och tensider och uppnår en särskilt hög men samtidigt skonsam rengöringseffekt. Den är skonsam mot ytan även vid hårdnackade smutsbeläggningar som lackrester eller rost.

Tack vare miljontals mikropartiklar klarar XtraClean att ta bort avlagringar, byggsmuts eller rost från glas, rostfritt stål, keramik, kakelfogar och andra hårda ytor. Den avlägsnar till och med betongstänk och oljeavlagringar effektivt och gör att nedsmutsade maskiner i en handvändning ser som nya ut igen. Rengöringspartiklarnas effekt förstärks av tensider, som löser upp fetthaltiga fläckar, och av eteriska oljor som frigörs vid rengöringen. Därvid gäller: ju högre temperaturen är vid rengöringen desto mer eteriska oljor frigörs och desto längre räcker rengöringspastan.

Graffiti ? Inga problem !

Smutsiga fönsterramar? Inga problem!

Kalk och föroreningar? Inga problem!

Utan kemiska tillsatser

XtraClean innehåller inga kemiska tillsatser, är fri från syror och från aggressiva eller blekande ingredienser. Istället är koncentrationen av mikropartiklar i den pastösa massan särskilt hög.
De verkar mekaniskt på smutsbeläggningen och löser upp den från grundmaterialet genom friktionen. Rengöringspastan appliceras med en vanlig svamp eller en mjuk trasa och gnids in ordentligt på ytan som ska rengöras.
Beroende på smutsen kan en efterbehandling med rent vatten och en mjuk svamp vara att rekommendera.

XtraClean - the new cleaning paste

Graffiti on your house wall? Deposits on machines? Stubborn dirt is hard to remove. Powerful yet gentle cleaning is a question of the right agent and its ingredients. The XtraClean cleaning paste from Bohle is based on a completely new cleaning formula: Using the finest microparticles, essential oils and surfactants, it achieves an especially thorough yet gentle cleaning effect. It protects the surface even in case of hard dirt deposits, such as paint residues or rust.

XtraClean is capable of removing deposits, building dirt or rust from glass, stainless steel, ceramic, tile joints and other hard surfaces. It even masters concrete splatters and oil deposits effectively or cleans dirty machines which look like new again in no time. The effect of the cleaning particles is further enhanced by surfactants which improve the solubility of greasy stains as well as by essential oils set free during cleaning. 

Click here to see the product

Graffiti? No problem!

Dirty window frames? No problem!

Limescale and soilings? No problem!

Without chemical additives

XtraClean contains neither chemical additives, nor acids or aggressive bleaching ingredients. Instead, the paste-like texture stands out due to its especially high concentration of microparticles. They have a mechanical effect on the dirt deposit and loosen it from the substrate through rubbing. For this purpose, the paste is applied with a standard sponge or a soft cloth and is distributed thoroughly on the surface to be cleaned. Depending on the degree of contamination, reworking with clear water and a soft sponge is recommended.

That´s what our expert says:

1. What can XtraClean be used for?

Brock: “It can be used for almost all deposits or soilings on glass, stainless steel and other hard surfaces. We were able to remove a graffiti from a building wall in this way."

2. Why did you add XtraClean to the Bohle product range?

Brock: “The reason was a real wow-effect when testing the product. A soiled machine looked like new in no time after cleaning it with XtraClean.”

3. That is probably only possible with chemical additives?

Brock: “Not at all. XtraClean neither contains chemical additives, nor acids or aggressive, bleaching ingredients. It is a purely natural product and therefore especially environmentally compatible."

Senast betraktad