Artikeln har lagts till.

Handrefraktometer

Handrefraktometer

Tekniska data

Typ Tillbehör
Kategori Kylmedel koncentrat
mer
  • Bohle handrefraktometer för bestämning av kylmedelskoncentrationen är särskilt lämpad för tillämpning inom glasindustrin. Detta är ett optiskt precisionsinstrument för mätning av det s.k. brixvärdet i området 1 - 10%. En automatisk temperaturkompensation på + 10°C – 30°C är integrerad. Noggrannheten på 0,1 % är mycket hög för ett instrument i denna prisklass och ersätter dyra laboratorieanalyser. Instrumentet är lämpligt för små provmängder och kan användas universellt, tack vare den kompakta och lätta formen. Snabba och okomplicerade mätresultat ger en bättre stabilitet i kylmedelskretsloppet och därmed en bättre konstans hos maskinparametrarna i Dina slip- och borranläggningar.

Ytterligare produktinformation laddas.

Senast betraktad