Data bescherming verklaring

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Wij informeren u hiermee over het verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, die betrekking op uw persoon hebben, zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mail adressen, gebruikersgedrag.
(2) Verantwoordelijk volgens artikel 4 paragraaf 7 EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

Bohle Benelux B.V.
Nieuweweg Noord 314-B20     
3905 LX Veenendaal
T +31 318 553151
F +31 318 519859  
info@bohle.nl
www.bohle.nl  

(3) Wanneer u via E-Mail of een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mail adres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan nadat opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking in geval van wettelijke opslagverplichtingen. 

(4) Wanneer wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod op gecontracteerde serviceproviders vertrouwen of als wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder in detail over het proces informeren. Daarbij vermelden wij ook de vastgelegde criteria en de opslagduur.

§ 2 Uw rechten

(1) Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u onderstaande rechten:
- Recht op informatie
- Recht op rectificatie of wissen,
- Recht op beperking van verwerking,
- Recht om bezwaar tegen de verwerking te maken
- Recht op overdragen van gegevens.

(2) Bovendien heeft u het recht, bezwaar te maken bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) In geval van louter informatief gebruik van de website, dus wanneer u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij slechts die persoonsgegevens die uw Browser aan onze server verzendt. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij onderstaande gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u onze website te laten zien en om stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen:

- IP-Adres
- Datum en tijdstip van de aanvraag
- Tijdzoneverschil t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
- Toegangsstatus/HTTP-Statuscode
- Verzonden hoeveelheid gegevens
- Website, van waaruit het verzoek komt
- Browser
- Besturingssysteem en interface
- Taal en versie van de Browsersoftware.


(2) Naast de hierboven genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze Website Cookies op uw PC opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw harde schijf worden opgeslagen en die zijn toegewezen aan de Browser die u gebruikt en waarbij de instantie die de Cookies instelt (in dit geval wij) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen aan uw computer overdragen. Ze dienen enkel daarvoor, het totale internetaanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.
(3) Gebruik van Cookies:
a) Deze website gebruikt de volgende soorten Cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden toegelicht:
– Tijdelijke Cookies (zie b)
– Permanente Cookies (zie c).
b) Tijdelijke Cookies worden automatisch gewist, wanneer u de Browser sluit. Deze omvatten met name de sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde Sessie-ID op, waarmee de verschillende verzoeken van uw Browser aan de algemene sessie toegewezen kunnen worden. Daardoor kan uw computer herkend worden, wanneer u terugkeert naar onze Website. De sessie-cookies worden gewist, wanneer u uitlogt of de Browser sluit.
c) Permanente Cookies worden automatisch na een bepaalde periode verwijderd, die per Cookie verschilt. U kunt de Cookies altijd in de beveiligingsinstellingen van uw Browser wissen.
d) U kunt uw Browser-instelling volgens uw wensen configureren en bijv. weigeren Cookies van derden of alle Cookies te accepteren. Wij wijzen u erop, dat u eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken. 

§ 4 Meer functies en aanbiedingen op onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan, die u kunt gebruiken wanneer u interesse heeft. Hiervoor zult u over het algemeen meer persoonlijke gegevens verstrekken die wij gebruiken om de dienst te verlenen en waarvoor de bovengenoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn.
(2) Gedeeltelijk maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe dienstverleners. Deze worden door ons zorgvuldig geselecteerd, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.
(3) Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven, wanneer actiedeelnames, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten door ons samen met partners aangeboden worden. Raadpleeg voor meer informatie uw persoonlijke gegevens of hieronder in de beschrijving van de aanbieding.
(4) Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de EU, informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van het aanbod.

§ 5 Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens

(1) Wanneer u toestemming voor de verwerking van uw gegevens heeft gegeven, kunt u deze ten alle tijden intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, nadat u deze aan ons heeft gegeven.
(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een afweging van belangen, kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. Dit is het geval, wanneer de verwerking niet verplicht is om een contract met u te sluiten, hetgeen door ons telkens in de volgende beschrijving van de functies beschreven wordt. Bij het uitoefenen van zo’n bezwaar vragen wij u om redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet zoals wij hebben gedaan mogen verwerken. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en hetzij de gegevensverwerking stoppen of aanpassen hetzij u op onze dwingende legitieme redenen wijzen waarvoor wij de verwerking voortzetten.
(3) Uiteraard kunt u op ieder gewenst moment bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en analysedoeleinden maken. Over uw bezwaar tegen reclamedoeleinden kunt u ons via de volgende contactgegevens informeren:

Bohle Benelux B.V.
Nieuweweg Noord 314-B20     
3905 LX Veenendaal
T +31 318 553151
F +31 318 519859  
datasecurity@bohle.de

§ 6 Gebruik van onze Webshop

(1) Wanneer u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het sluiten van het contract verplicht, dat u persoonsgegevens verstrekt die wij voor de verwerking van uw bestelling nodig hebben. Verplichte informatie die nodig is voor de afwikkeling van de contracten wordt afzonderlijke gemarkeerd, verdere details zijn vrijwillig. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de verwerking van uw bestelling. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. U kunt vrijwillig een klantaccount aanmaken, waarmee wij uw gegevens voor latere aankopen kunnen bewaren. Bij het aanmaken van een account onder „Mijn Account“ worden de door u verstrekte gegevens herroepelijk opgeslagen. Wij kunnen de door u verstrekte gegevens bovendien verwerken, om u over andere interessante producten uit ons assortiment te informeren of u e-mails met technische informatie te sturen.
(2) Op grond van handels- en belastingregels zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en ordergegevens voor een periode van 10 jaar te bewaren. Na twee jaar beperken we echter de verwerking, dat betekent dat uw gegevens alleen voor worden gebruikt om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
(3) Om ongeautoriseerde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, vooral financiële gegevens, te voorkomen wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

§ 7 Nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich voor onze nieuwsbrief inschrijven, waarmee wij u over onze actuele, interessante aanbiedingen informeren.
(2) Voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief gebruiken wij het zogenoemde “Double-opt-in-procedure”. Dat betekent, dat wij na aanmelding een e-mail naar het opgegeven adres sturen, waarin wij u vragen te bevestigen, dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en tijdstippen van registratie en bevestiging op. Doel van deze procedure is om uw aanmelding te bewijzen en, indien nodig, een u over een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen informeren.
(3) Voor het ontvangen van de nieuwsbrief hebben wij slechts uw e-mail adres nodig. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw E-Mail adres op om u de nieuwsbrieven te kunnen toesturen.
(4) Uw toestemming om de nieuwsbrieven te ontvangen kunt u op ieder gewenst moment intrekken en u voor de nieuwsbrief uitschrijven. Hiervoor klikt u op de link onderaan iedere nieuwsbrief of stuurt u een e-mail naar unsubscribe@bohle.de De informatie wordt bewaard totdat u zich uitschrijft. Na afmelding slaan wij de gegevens puur statistisch en anoniem op.

§ 8 Google Analytics

(1)Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere bij het Verdrag over de Europese Economische Ruimte aangesloten staten tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA overgedragen en daar ingekort. IP-anonimiseren is actief op deze website. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere met het gebruik van website en internet gerelateerde diensten aan de website-exploitant aan te bieden.
(2) Het binnen het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle mogelijkheden van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (inclusief IP-adres) aan Google wordt doorgegeven en door Google wordt verwerkt, door via onderstaande link een plug-in te downloaden en deze te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
(3) Als alternatief voor de browser add-on of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op deze link klikken om detectie door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Wanneer u cookies in de browser verwijdert, moet u deze link opnieuw aanklikken.
4) Deze Website gebruikt Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen ingekort verwerkt en kan een persoonsgebondenheid daardoor worden uitgesloten. Voor zover de gegevens die over u verzameld zijn een persoonlijke referentie hebben, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens per omgaande verwijderd.
(5) Wij gebruiken Google Analytics, om het gebruik van onze site te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met de statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke informatie wordt overgedragen aan de USA, heeft Google zich aangemeld bij het Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
(6) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht Privacy: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals de Privacy Policy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

§ 9 Social-Media

(1) Wij gebruiken momenteel de volgende Social-Media-Platforms: Facebook en YouTube. Wij gebruiken daarbij een twee-klik oplossing. Dat betekent, dat wanneer u onze site bezoekt, in eerste instantie in principe geen persoonsgegevens aan de provider verstrekt worden. De aanbieder van het platform is herkenbaar aan het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop op onze site direct bij de aanbieder uit te komen. Alleen als u op het veld klikt en het daardoor oproept, ontvangen de aanbieders de informatie, dat u de desbetreffende Website van onze online service opgeroepen heeft. Bovendien worden de gegevens vermeld onder § 3 van deze verklaring verzonden. In geval van Facebook en YouTube, wordt na IP-adres volgens de respectievelijke providers in Duitsland onmiddellijk na de verzameling geanonimiseerd. Door het oproepen van Facebook of YouTube worden ook persoonsgegevens aan de aanbieder verstrekt en daar opgeslagen (met Amerikaanse providers in de USA). Aangezien de provider de gegevensverzameling uitvoert, met name via Cookies, raden wij u aan dat u alle Cookies verwijdert via de beveiligingsinstellingen van uw Browser, voordat u op het grijze vakje klikt.
(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking en de bewaartermijnen. Wij hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de Plug-in-providers verzameld worden.
(3) De providers slaan de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruiken deze voor verschillende doeleinden zoals reclame, marktonderzoek en/of aanpassing van de website. Een dergelijke verwerking wordt met name uitgevoerd (ook voor niet ingelogde gebruikers) om op maat gemaakte advertenties weer te geven en om andere gebruikers van sociale netwerken over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de vormgeving van deze gebruiksprofielen, waarbij u voor de uitoefening van dit bezwaar contact moet opnemen met de respectievelijke provider. Via het aanbod van de providers bieden wij u de mogelijkheid met de sociale netwerken en andere gebruikers te communiceren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen maken.
(4) De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij de providers heeft en daar ingelogd bent. Wanneer u bij de provider bent ingelogd, worden uw bij ons verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw bestaande account bij uw provider toegewezen. Wanneer u op de knop drukt en bijvoorbeeld naar de site linkt, slaat de provider ook deze informatie in uw gebruiksaccount op en deelt deze met uw contacten. Wij raden u aan regelmatig uit te loggen na gebruik te hebben gemaakt van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u het via de knop oproept, omdat u zo een toewijzing aan uw profiel bij de aanbieders vermeden kan worden.
(5) Voor meer informatie over doel en omvang van gegevensverzameling en verwerking hiervan door de providers raadpleegt u de privacyverklaringen van deze providers hieronder. Daar verkrijgt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties ter bescherming van uw privacy.
(6) Adressen van de respectievelijke providers en URL met hun privacy statements: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich bij het EU-US-Privacy-Shield aangemeld, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b) Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en hun verwerking door YouTube leest u in het privacybeleid. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties ter bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de USA en heeft zich bij het EU-US-Privacy-Shield aangemeld: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 10 Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken de populaire SSL-Methode (Secure Socket Layer) binnen het website-bezoek in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw Browser wordt ondersteund. Normaal gesproken gaat het hier om een 256 Bit codering. Indien uw Browser geen 256-Bit codering ondersteunt maken we gebruik van de 128-Bit v3 technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website is gecodeerd, wordt weergegeven door de gesloten weergaven van de sleutel of vergrendelingspictogram in de onderste statusbalk van uw Browser. Wij nemen ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig advies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang van derden te beschermen. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd, in lijn met de technologische ontwikkelingen.

§ 11 Actualiteit en aanpassing van deze Privacy Statement

Dit privacybeleid is momenteel geldig en dateert van mei 2018. Naarmate onze website zich verder ontwikkelt of als gevolg van veranderingen in wettelijke of reglementaire vereisten, kan het noodzakelijk zijn, dit privacybeleid aan te passen. Het actuele privacybeleid kan altijd op de website via de link door u opgeroepen en uitgeprint worden.


Informatieplicht volgens artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Hieronder informeren wij u over de verzameling van persoonlijke gegevens van onze zakelijke partners. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die persoonlijk voor u beschikbaar zijn, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, telefoonnummers.

Rechtsgronden en doelen

Voor zakelijke transacties is het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens vereist voor het starten, uitvoeren en afwikkelen van uw overeenkomst, evenals voor het gebruik van services. De verwerking van uw gegevens wordt dus uitgevoerd met het oog op de uitvoering van de overeenkomst of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen in overeenstemming met de AVG en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op grond van de AVG. Daarnaast zullen de gegevens worden gebruikt om marktonderzoek uit te voeren, onze aanbiedingen en diensten te verbeteren op basis van onze legitieme belangen. Deze verwerking van uw gegevens is gebaseerd op de AVG. Bovendien worden de gegevens verwerkt - indien gewenst - met het doel informatie te verzenden. De verwerking van uw gegevens vindt vervolgens plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig de AVG. Daarnaast kan een kredietcontrole worden uitgevoerd. De diensten van kredietinstellingen of andere derde partijen worden gebruikt voor de audit en voor dit doel worden uw gegevens doorgestuurd naar of opgevraagd bij hen. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens voor dit doel is gebaseerd op een legitiem belang in overeenstemming met de AVG. Het legitieme belang ligt in het verzamelen van gegevens met het oog op het verwerken van betalingen, het beoordelen van de toelaatbaarheid van betaalmethoden en het vermijden van betalingsverzuimen.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijke acc. Artikel 4, lid 7, van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU is:
Bohle Benelux B.V.
Nieuweweg Noord 314 B-20
3905 LX Veenendaal
T +31 318 553151
F +31 318 519859
info@bohle.nl
www.bohle.com


Duur van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden verwijderd wanneer de contractuele relatie wordt beëindigd, alle wederzijdse claims zijn vervuld en er geen andere wettelijke bewaarplicht of wettelijke motiveringen voor opslag zijn. Dit betekent dat ze uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht worden verwijderd, ten laatste 10 jaar na het einde van het contract.

Gegevens en categorieën

De volgende gegevens worden verwerkt:
• Gegevens van de persoon (naam, voornaam, titel, aanhef, geslacht, geboortedatum)
• Verzendadres
• Contactgegevens (telefoon, e-mailadres)
• Verwerkingsgegevens (bankgegevens)
• Machtigingen
• Correspondentiegegevens (correspondentie)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons heeft verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit geldt ook voor externe dienstverleners en plaatsvervangende agenten, b.v. Serviceprovider voor de verwerking van print- en IT-diensten, marktgegevensanalyse en debiteurenbeheer. We hebben met deze serviceproviders corresponderende ordergegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten in overeenstemming met artikel 28 GDPR. Bovendien ontvangen kredietbureaus persoonlijke gegevens. Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, kunnen ontvangers van persoonsgegevens ook onderzoeksautoriteiten zijn.

Uw rechten als betrokkene

Recht op inzage: U heeft op elk gewenst moment op het verzoek om informatie over de door ons verwerkte gegevens te verkrijgen. U kunt een aanvraag indienen per post of e-mail naar de hierboven vermelde adressen. U heeft het echt om onjuiste gegevens te corrigeren: Neem contact op met de hierboven vermelde contactadressen.


Recht op verwijderen:

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit in het bijzonder wanneer de voorwaarden voor het verzamelen van uw gegevens niet meer aanwezig zijn, of wanneer er sprake is van onjuiste verwerking, het bestaan van een oppositie of de aanwezigheid van een deletie verplichtingen volgens het recht van de Europese Unie of de wet van de lidstaat waaraan wij onderworpen zijn op het moment van bewaring van gegevens.
Om uw recht op annulering te doen gelden, gelieve contact op te nemen met de hierboven vermelde contactadressen.
Recht op beperking van verwerking: u hebt het recht om te eisen dat wij de verwerking beperken. Dit recht bestaat met name als de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens tussen de gebruiker en ons controversieel is, gedurende de tijd die nodig is om de juistheid te verifiëren en als de gebruiker beperkte verwerking vereist in geval van een bestaand verwijderingsrecht in plaats van verwijdering ; en in het geval dat de gegevens niet langer nodig zijn voor onze beoogde doeleinden, maar de gebruiker verplicht is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, en als de succesvolle uitoefening van een bezwaar tussen ons en de gebruiker nog steeds controversieel is. Neem contact op met de hierboven vermelde contactadressen om uw recht op beperking van verwerking uit te oefenen.

Recht op gegevensportabiliteit: u hebt het recht om van ons de persoonlijke gegevens te ontvangen die betrekking hebben op u die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat in overeenstemming met artikel 20 GDPR. Neem contact op met de bovenstaande contactadressen om uw recht op dataportabiliteit te doen gelden.

Klachten

U heeft het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor klachten.

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie,bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dit omvat ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking voor reclamedoeleinden en voor marktonderzoekdoeleinden. We zullen de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of als de verwerking tot doel heeft wettelijke claims af te dwingen, na te streven of te verdedigen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Nieuwe technologieën en veranderende wettelijke vereisten kunnen wijzigingen in dit privacybeleid vereisen. De actuele versie van deze informatie is te vinden op https://www.bohle.com/nl-nl/disclaimer/data-bescherming-verklaring/.

Laatst bekeken