Artikeln har lagts till.

Primer Xtraprime

Primer Xtraprime

Ytterligare information:

  • Farligt gods
Förbättrar vidhäftningen av Xtragrip® spegelim på porösa ytor (även lämplig att användas med... mer
  • Förbättrar vidhäftningen av Xtragrip® spegelim på porösa ytor (även lämplig att användas med andra silikonlimmer och MS-polymeér). Xtraprime rekommenderas också att användas för att prima ytor utsatta för fukt. Xtraprime är tunn och transparent. Användarinstruktion: Arbetstemperatur +5°C till +25°C. Ytan måste vara ren, torr och fri från damm och fett. Lägg på Xtraprime generöst och outspätt med en pensel. Tillåt Xtraprime att torka helt (ca. 60 min. vid +20°C / 65% relativ luftfuktighet) innan limmet läggs på. För att säkra att ytan är helt täckt, kan ett andra lager av Xtraprime påstrykas. Efter att Xtraprime har applicerats, skyddas ytan mot fukt och smuts. Räcker till ca. 5 m²/litre, beroende på ytans beskaffenhet.

Ytterligare produktinformation laddas.

Senast betraktad