window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-8H5W9DYWD5',{'send_page_view': false, 'anonymize_ip': true});
We are currently experiencing technical problems so that some products do not appear in the online shop. Please call us or send us an email and we will be happy to collect your orders.

VetroMount®

Provningscertifikat

OMFATTANDE CERTIFIERINGAR

För att ett glasräckessystem ska få kallas „certifierat“ måste det uppfylla en rad olika krav som bland annat står beskrivna i „DIN 18008-4 Glass in Building – Design and construction rules“. Del fyra av denna standard handlar framför allt om ytterligare krav för inglasningar som måste fallsäkras. De tar bland annat upp godkända glastyper, utsnitt, borrhål och förvaringssätt. Certifieringsprocessen är nationellt fastlagd. I Tyskland gäller det allmänna bygginspektionscertifikatet (AbP), i Frankrike Avis Technique och i Storbritannien BS 6180 för att nämna några utvalda provningar. Under officiell översyn av ett kontrollorgan har VetroMount® testats ingående.

SYSTEMSTATIK FÖRELIGGER

Det allmänna bygginspektionscertifikatet reglerar i synnerhet föreskrifter för stötar mot glasskivorna i ett helglasräcke. Dessutom krävs en statisk beräkning, där glasräcket testas bland annat med avseende på konstruktionstyp, konstruktion, material eller belastning. För många användningsområden för VetroMount® föreligger redan s.k. systemstatik. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med ditt projekt.

Testcertifikaten för nedladdning

Senast betraktad