window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-X03C6R5MBD',{'send_page_view': false, 'anonymize_ip': true});
We are currently experiencing technical problems so that some products do not appear in the online shop. Please call us or send us an email and we will be happy to collect your orders.

SOCIALE BETROKKENHEID BIJ BOHLE

Overal ter wereld geven de SOS Kinderdorpen kansarme kinderen een liefdevol huis, waar ze veiligheid, individuele ondersteuning en schoolonderwijs ervaren. Op deze manier krijgen ze weer vertrouwen en groeien ze uit tot zelfverzekerde mensen. Bohle neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus. Sinds 2019 zijn we betrokken bij het SOS Kinderdorpenproject in Ennerdale (Zuid-Afrika) om de kinderen en jongeren die daar opgroeien een veelbelovende toekomst te bieden.

SOS-KINDERDORP ENNERDALE

Johannesburg is de grootste stad van Zuid-Afrika. Het is de thuisbasis van enkele van de grootste townships van het land, waar duizenden kinderen in armoede opgroeien en van jongs af aan onder sociale uitsluiting te lijden hebben. Deze kinderen hebben steun nodig om zelfverzekerde en succesvolle volwassenen te worden.

Gevolgen van de apartheid nog zichtbaar vandaag de dag

Ennerdale is een voorstad van Johannesburg die in de jaren zeventig door de lokale autoriteiten werd gebouwd met de bedoeling een nieuw type township aan te bieden aan de kleurrijke etnische bevolking (de zogenaamde Cape Coloureds). Het doel was om economische onafhankelijkheid te bereiken met behoud van de rassensegregatie. De stedenbouwkundige planning van de apartheidspolitiek behoort natuurlijk tot het verleden, maar de meeste arme townships in Johannesburg worden nog steeds grotendeels bewoond door kleurrijke gemeenschappen. Deze gebieden zijn vaak cultureel achtergesteld; er is een gebrek aan parken of culturele centra, vers of diepgevroren voedsel en droge goederen (bv. meel of bakkerijproducten). Het gebrek aan aanbod is vooral te wijten aan slechte toegangswegen. 

Veel gemeenten hebben een gebrek aan riolering, stromend water en elektriciteit. De infrastructuur is dringend aan renovatie toe. Veel inwoners hebben geen grond, hun huizen gebouwd zonder toestemming en dus geen recht op openbare diensten.

Veel kinderen achtergesteld door geboorte

Johannesburg heeft meer dan 3,7 miljoen inwoners. Johannesburg is nog steeds een diep verdeelde stad. Tijdens het apartheidsregime werd het verdeeld in elf gemeenten: zeven gemeenten werden bewoond door blanken, waarvan 90 procent zelfvoorzienend, en vier werden bewoond door zwarten en gekleurde mensen, van wie slechts 10 procent economisch onafhankelijk was. De bevolking van de stad is de afgelopen decennia verzevenvoudigd. Tegenwoordig leeft tweederde van de inwoners in armoede, waarvan 72 procent zwart is. Tegenwoordig behoort Ennerdale tot het 11e administratieve district, wordt voornamelijk bewoond door zwarte Afrikanen, heeft een zeer laag inkomensniveau en bestaat voor 70 procent uit informele nederzettingen. 

Veel kinderen die hier geboren zijn, zijn vanaf het begin benadeeld. Ze groeien op in armoede onder precaire omstandigheden. De criminaliteit en werkloosheidscijfers zijn hoog en velen hebben geen toegang tot onderwijs. Deze kinderen hebben vanaf hun geboorte een lage levensverwachting en lijden vaker aan ziekten en kleine gestalten. Niet alleen hun fysieke, maar ook hun mentale en cognitieve ontwikkeling staat op het spel, wat op zijn beurt kan leiden tot geweld, agressie, criminaliteit, drugsgebruik en gezinsbreuk. Kinderen die in armoede opgroeien, lijden onder sociale uitsluiting en discriminatie en hebben moeite om hun zelfvertrouwen te ontwikkelen. Als ze opgroeien tot adolescenten, verergeren hun problemen meestal als ze geen steun krijgen.

Ons werk in Johannesburg

SOS Kinderdorp begon zijn activiteiten in 1984 in Johannesburg in de buitenwijk van Ennerdale. 

Gezinsversterking: Ons SOS Sociaal Centrum beheert ondersteunende maatregelen voor de noodlijdende bevolking. Onze speciale steun wordt gegeven aan gezinnen die lijden aan hiv/aids en we voeren hiv/aids-onderwijs- en preventiecampagnes. Daarnaast helpen we behoeftige gezinnen, bijvoorbeeld door het betalen van schoolgeld of het verstrekken van schooluniformen. Wij bieden psychologische ondersteuning en adviseren ouders over het genereren van inkomen, zodat zij economisch onafhankelijk kunnen worden, en we proberen te voorkomen dat gezinnen uiteenvallen, zodat kinderen kunnen opgroeien in een liefdevol thuis.

Gezinszorg: Kinderen uit de regio die niet meer bij hun ouders kunnen wonen, vinden een liefdevol thuis in 11 SOS-gezinnen in Ennerdale. Samen met hun broers en zussen worden ze hier verzorgd door SOS-moeders. Sommige SOS-families wonen geïntegreerd in huizen in de gemeenschap. De kinderen gaan samen met de kinderen uit de gemeenschap naar de kleuterschool en de school, maken vrienden en zijn daardoor al op jonge leeftijd goed geïntegreerd in hun omgeving.

Ondersteuning voor jongvolwassenen: Jongeren die hun SOS-gezin ontgroeid zijn en een stage of studie willen afronden of op zoek zijn naar een baan, kunnen zich vestigen in de begeleide flatsharinggemeenschappen van het SOS-Jeugdprogramma en worden begeleid door gekwalificeerde specialisten in de overgang naar het volwassen leven. Natuurlijk blijven ze in nauw contact met hun SOS-moeder en broers en zussen.

Laatst bekeken